Mutilingual na mga Ahente ng Real Estate

Naiintindihan po namin dito sa JBGOODWIN Realtors na ang paglipat mula po sa ibang bansa ay hindi isang madaling proseso. Mga hadlang na wika at kultural na mga pagkakaiba ay madalas na nagiging sanhi ng puwang sa komunikasyon, na maaaring gawing mas mahirap ang karaniwan ng mahirap na proseso.

Sa katunayan po, Labing-tatlong porsyento lang po ng mga ahente ang nakaiintindi ng pangalawang wika. Iyon ang dahilan kung bakit po namin mapagmataas na inaalok ang isang bilang ng mga talentadong multilingual na ahente ng real estate, para po kayo’y matulungan sa banayad na paglipat po ninyo sa inyong bagong tirahan sa Austin o San Antonio.

Makipagtulungan po kayo sa isa naming ahente na nagsasalita at nakaiintindi po ng inyong wika, at tamasahin ang mga pinaka-kumportableng karanasan sa real estate na posible.

Bumili o magbenta nang may kumpiyansa, na may kapayapaan ng isip, na inyo pong mararanasan lamang sa isang may kasanayang propesyonal.

Para sa tulong, makipag-ugnay po lamang sa isa sa aming ahenteng multilingual sa ibaba.

Marami pong salamat!!

Tagalog Speaking Agents

Ian Avila
REALTOR®
San Antonio
210-709-3822 Direct
800-531-5207 Toll Free
Sharon Carter
REALTOR®
San Antonio
210-239-7200 Direct
800-531-5207 Toll Free
Sean Jimenez
REALTOR®
San Antonio
361-935-5095 Direct
800-531-5207 Toll Free
Jenny Lumaban
REALTOR®
San Antonio
253-241-3788 Direct
800-531-5207 Toll Free
Warren Sali, Jr.
REALTOR®
Austin
737-312-8072 Direct
800-531-5207 Toll Free